Barbora Hernychová

Barbora Hernychová

Barbora Hernychová Lesní mysl je pro mě zastavením a uvědoměním si sama sebe. Přírodu a její pravidelné rytmy vnímám jako kotvu v nejisté době, nalézám zde podporu, zdroj energie, síly a naděje. Cvičení lesní mysli využívám denně sama na sobě, jako takovou osobní...
Diana Kubů

Diana Kubů

Diana Kubů Mělník a okolí K Lesní mysli mě přivedla láska k přírodě a touha objevovat nové věci. Miluji les a jeho léčivé účinky. Lesní mysl je pro mě návrat k přírodě, ke kořenům, k sobě. Užívám si okamžiky všedního dne strávené v lese, v chrámu přírody, kde dochází...