O lesní mysli

Co je to Lesní mysl?

Pokud se rádi díváte na krátká videa, najdete níže video z TEDx. POkud rádi čtete, prosím, čtěte:-):

Kdybych to měla říct někomu ve výtahu, vystihnout rychle podstatu, řekla bych: “Trénink dovedností vedoucích k životní rovnováze, ideálně v lese.” Kdybych šla s někým po schodech a měla trochu víc času, podělila bych se o následující: “Poslední výzkumy dokazují, že příroda má prokazatelně vliv na naše zdraví i psychiku (viz Fakta) Cvičení Lesní mysli prohlubují léčivé účinky lesa, přírody na naše zdraví a životní spokojenost, pohodu. I 3 minutové cvičení, které za jeden den uděláte, učiní den ještě krásnějším. Příroda nám pomáhá lépe se na cvičení soustředit, kus práce dělá za nás, aniž bychom museli vyvinout jakékoliv úsilí.”

forest mind

A kdybyste mě potkali v lese, sedla bych si s Vámi na pařez a řekla: Lesní mysl je o zklidnění, vydechnutí, nadechnutí, urovnání myšlenek, tréninku přítomnosti, vnímání nejen mysli, ale i pocitů, těla. A určitě bych Vám nabídla krátké jednoduché cvičení, které zvládne úplně kdokoliv, je jednoduché, ale trénovat ho můžete pořád dokola a vždy vás obohatí. Metoda vznikala po dobu 20 let díky krásné moudré finské ženě jménem Sirpa Arvonen. Vychází z nejnovějších výzkumů. Založená na poznatcích pozitivní psychologie a mindfulnes tréninku s využitím principů koučování. Je jednoduchá, přístupná každému. A lepší, než o tom jen mluvit, je si to vyzkoušet.

 

Výhody tréninku Lesní mysli

 • dává příležitost radovat se z přirozených vlivů přírody 
 • rozvíjí dovednost žití v přítomnosti
 • pomáhá se ztišit a relaxovat
 • dává myšlenkám prostor volně se toulat a osvěžit svoji mysl
 • pomáhá přemýšlet o různých stádiích života, volbách a rozhodnutích
 • prohlubuje pochopení sebe samého
 • pomáhá nasměrovat k seberozvoji a k vyjasnění cílů
 • činí zármutek, starosti a problémy lehčími
 • ulehčuje bolest a pomáhá ji přijmout a žít s ní
 • Pomáhá rozpoznat vlastní myšlenky, emoce, očekávání a to, čemu věříme
 • Vytváří pocit dostatečnosti, naděje a schopnosti
 • Zmenšuje stres a pomáhá rozvinout dovednosti práce s časem
 • Pomáhá se znovuobnovit po námaze
 • Stará se o fyzičku a podporu zdraví
 • Vede k radosti z přírody
 • Vede k tomu se hýbat a trávit čas sám se sebou, s přáteli a blízkými lidmi

Finský koncept

Přináší relaxaci, odbourává stres

Sebepéče a seberozvoj

Prevence, psychohygiena

Zvyšuje odolnost, imunitu

Pomáhá hledat a nacházet v životě to pěkné

Video z TEDx Brno Woman 2016, na kterém najdete v druhé půlce (cca od 6.minuty) krátké povídání o Lesní mysli.