Instruktoři

Na následujících řádcích se dozvíte o certifikovaných INSTRUKTORECH Lesní mysli. Jsou to lidé, kteří prošli instruktorským kurzem Lesní mysli a jsou součásti sítě, která slouží k vzájemné podpoře, spolupráci a zároveň je zárukou kvality. Kromě pravidelného setkávání on line a možnosti interního vzdělávání se podílejí na Mezinárodních dnech lesa organizací workshopu Lesní mysli ve svém místě, také na Týdnech duševního zdraví… Každý z nich do své práce otiskuje svoje zkušenosti z jiných oblastí a také svůj jedinečný vztah k přírodě. Pokud máte chuť zažít les i sebe jinak, než jste doposud zvyklí, určitě je cesta do lesa s jedním z nich výbornou volbou.

Díky instruktorovi Lesní mysli, který hlídá čas, cestu, vybírá jednotlivá cvičení a vytváří prostor pro sdílení se můžete vrátit do dětské bezstarostnosti a hravosti, což je velice osvěžující. Během provázení cvičeními zastavíte jindy neustále těkající mysl a dopřejete si soustředit se skutečně na daný moment, objevíte les, jak jste ho možná do té doby neznali a poodhalíte jiné úhly pohledu i nadhledu.

Instruktoři procházejí půlročním tréninkem, ve kterém krom jednotlivých setkání, seznamování s teorií a pozadím Lesní mysli plní  v průběhu mezi jednotlivými setkáními úkoly a zkouší Lesní mysl sami a s dalšími lidmi ve skupině.

Pokud chcete zůstat v kontaktu, můžete se přidat k otevřené facebookové skupině Lesní mysl – dáva smysl, kterou založili instruktoři Lesní mysli a slouží ke sdílení témat spojených s lesem, přírodou, inspirací, dobrou náladou…

 

 Kromě instruktorů působí v Lesní mysli i PRŮVODCI – to jsou lidé, kteří prošli jednodenním Průvodcovským kurzem Lesní mysli a praxí a mají k dispozici nejjednodušší cvičení Lesní mysli. Patří sem: Magda Kodajková, Diana Michálková, Barbora Novosadová, Dana Opravilová, Martina Matějček Rozsypalová, Pavel Novák, Marie Čebišová, Iveta Kučerová, Marie Chválová, Jitka Fialová…

MEZI NOVÉ INSTRUKTORY z roku 2023, jejichž medailonek zde brzy přibude, patří: Kateřin Jarkovská, Pavlína Štěpánková, Petra Vaňková, Michal Hubert Zrůst, Pavlína Vrbová, Hana Řeřábková, Petra Holajová, Petra Machová, Dominika Cooray, Jana Stará, Diana Mikulecká Doležalová, Jan Horák, Mirka benešová, Barbara Doležalová, Hana Dobiášová