Finský koncept

Přináší relaxaci, odbourává stres

Sebepéče a seberozvoj

Prevence, psychohygiena

Zvyšuje odolnost, imunitu

Pomáhá hledat a nacházet v životě to pěkné

I 15 minut denně v lese má smysl. – Martina Holcová

Co je Lesní mysl?

Finský koncept seberozvoje a sebepéče zakotvený v nejnovějších vědeckých výzkumech přírody, fyzického a duševního zdraví. Je založený na krátkých (cca 3 minutových) cvičeních nefyzického charakteru vedoucích k tréninku životní rovnováhy, nejlépe v lese, parku, zahradě. Umožňuje trénovat ztišení, zklidnění, dočerpání síly, umění vidět v sobě i okolo to dobré a odvaha klást si otázky, hledat a nacházet na ně odpovědi.

Pro koho je Lesní mysl?

Lesní mysl je vhodná pro každého, kdo je rád v lese, přírodě. Ve Finsku se stala součástí při práci se studenty i učiteli, ve firmách pro zaměstnance i podnikatele, v různých pečovatelských oborech, ale i pro přepracované manažery, unavené rodiče či sportovce, pro seniory i celé rodiny…
Nabízíme otevřené workshopy, průvodcovské kurzy, instruktorský kurz, přednášky, kurzy šité na míru, ochutnávky Lesní mysli v rámci dnů zdraví…

PŘÍNOSY LESA

Co vše můžeme čerpat z lesa a pobytu v něm?

PODLOŽENO FAKTY

Vliv přírody na zdraví a duševní pohodu je podložen vědecky.

Zkušenosti

Zkušenosti přímých účastníků kurzů a workshopů.

Instruktoři

Seznamte se s našimi instruktory, kteří Vás povedou.

Nabídka kurzů

Kurzy lesní mysli chystáme na míru podle individuální potřeby, pro malou skupinu lidí nebo můžete využít krátké plánované kurzy.

Průvodcovský kurz Lesní mysli březen

Datum: 21. 3. 2024
All-day event
Průvodcovské kurzy
IMG_1091

Využití: Cvičení Lesní mysli mohou být vhodnou součástí různých programů zaměřených na pobyt v lese, cestovní ruch, ve vzdělávání, ve volnočasových aktivitách, v pečujících profesích atd..

Lesní mysl (finsky Metsämieli, anglicky Forest Mind) je koncept cvičení dovedností, které vedou k životní rovnováze a prohlubuje léčivé účinky lesa. Metoda využívá psychologii, mindfulness a koučing, v přirozeném prostředí nebo s využitím představivosti. První knihu vydala ve Finsku 2014 Sirpa Arvonen. Samotné přírodní prostředí poskytuje podněty, které se pomáhají soustředit, relaxovat a být v přítomnosti. Cvičení Lesní mysli jsou jednoduchá a snadná pro každého. Není k nim potřeba mnoho času a je snadné si vytvořit každodenní zvyklost. Není třeba žádné specifické vybavení ani dovednosti, metoda je navíc šetrná k životnímu prostředí. Školení průvodců a instruktorů zajišťuje kvalitu výuky.

Cílem průvodcovského kurzu:

 • seznámit se se základními principy Lesní mysli – těmi nejjednoduššími cvičeními (zaměřenými především na smysly), které účastník průvodcovského kurzu bude moci nabídnout ostatním v rámci své vlastní práce a služeb.
 • Cvičení si vyzkoušet jak na sobě,
 • Vyzkoušet si jejich uvádění ve skupině – se zpětnou vazbou.
 • Zamyslet se, jak využít svých dovedností a schopností k zařazení cvičení Lesní mysli do své práce.
 • Průvodce je po skončení oprávněn používat základní cvičení Lesní mysli (první ze tří úrovní obtížnosti) a podepisuje smlouvu se Sirpou Arvonen (v zastoupení s Martinou Holcovou u nás v ČR), která umožňuje dělat programy pod hlavičkou Průvodce Lesní mysli a používat základní cvičení ve svých aktivitách…

Cvičení: Cvičení jsou rozdělené do tří obtížnosti. Ta nejjednodušší jsou zaměřená především na smysly a umožňují člověku se po příchodu do lesa zastavit, vydechnout, být v přítomnosti, dočerpat energii. Jsou to tedy ta cvičení, která jsou v japonském systému považována za Lesní lázeň. Pro možnost používat ve své práci všechna cvičení dalších úrovní je třeba absolvovat Instruktorský kurz Lesní mysli.

Pro koho: vstupním požadavkem na kurz je dlouhodobý silný vztah k přírodě buď jako záliba nebo součástí práce, nebo práce s lidmi.   

Témata:

Základní principy Lesní mysli

Původ konceptu Lesní mysl

Vědecké výzkumy přírody a dopad na naše zdraví

Praxe I. – trénink cvičení na sobě

Praxe II. – trénink cvičení – vedení ve skupině se zpětnou vazbou

Praxe III. – jak zakomponovat cvičení do vlastní práce, programů, služeb

Cena: 3500 Kc (v ceně je zahrnut celodenní program, skripta, certifikát, poplatek do mezinárodní sítě Forest mind)

Místo: Brno – Lesná a okolní lesy

Přihlášky: kromě základních údajů prosím odpovězte na tyto otázky:

1, Jaká je vaše současná profese?

2, Jaký máte vztah k přírodě / práci s lidmi?

3, Co vás vede k přihlášení se na Průvodcovský kurz?

4, Jak byste chtěli Lesní mysl do budoucna využít?

5, Kde jste se o Lesní mysli, lesní lázni dozvěděli?

6, jak jste na tom s angličtinou?

Kurz se uskuteční v případě minimálně 5 účastníků, storno podmínky – pokud dojde ke zrušení účasti později než 7 dní před kurzem, zaplatí účastník 50% ceny.

Těším se na setkání,

v případě jakýchkoliv dotazů pište na m.holcova@gmail.com nebo volejte 608854173

Martina Holcová

Aktuálně

Karty “Lesní mysl”

Krásné karty se 36 cvičeními Lesní mysli. Mohou být dobrým parťákem těm, kteří jsou rádi v lese a zkoušejí něco nového.

Kniha “Lesní mysl”

Praktická kniha o tom jak prohloubit léčivé účinky lesa, obsahuje cvičení a tipy pro zdraví.

Newsletter

Čtyři různá roční období, čtyři newslettery. Pro inspiraci a pohlazení na duši.

Finský koncept

Přináší relaxaci, odbourává stres

Sebepéče a seberozvoj

Prevence, psychohygiena

Zvyšuje odolnost, imunitu

Pomáhá hledat a nacházet v životě to pěkné

Lesní mysl je pro mě zastavením a uvědoměním si sama sebe. Přírodu a její rytmy vnímám jako kotvu v nejisté době, nalézám v ní podporu, zdroj energie, síly a naděje.

Cvičení lesní mysli využívám denně sama na sobě, jako takovou osobní psychohygienu, prevenci a péči o vlastní duši. Nepřestává mě fascinovat, jak velký efekt a okamžitý výsledek tato jednoduchá a nenáročná cvičení přinášejí.

Ukazují, jak se na věci podívat z nové perspektivy, dávají nadhled a pomáhají nalézat v životě hezké věci.

Barbora Hernychová
redaktorka – Pravý domácí časopis, lektorka – Toulcův dvůr, moderátorka – Slušná firma, Instruktorka – Lesní mysl

Lesní mysl dává příležitost a šanci:

 • zastavit se, ztišit se, spočinout v důvěře v to, co nás v lese obklopí či takovou důvěry vytvořit, znovu navázat nebo obnovit
 • znovu si uvědomit přírodu a to, že jsme její neoddělitelnou součástí
 • objevovat stále nové perspektivy, úhly pohledu, jak na les, tak na sebe a na život
 • zbystřit naslouchání hlasu/zvukům lesa (či zbystřit i jiné smysly) a posléze i naslouchání svému vlastnímu hlasu (rozumu, srdce) prostřednictvím ticha a intuice
 • poznat rozmanitost cykly změn, spirálu zanikání a obnovování, v souladu, v pokoji
 • nacházet analogie, podobnosti, přirovnání pro různé životní situace
 • vyrovnávat, zklidňovat, šum a ruch našeho technologicky rušného života
 • navracet děti o dospělé k vědomí toho, že existuje něco, co nás přesahuje, že nemusíme vždy vše pochopit a “po-rozum-ět” tomu havou či se „toho“ dotknout, přesto „to“ (pro mnohé) existuje a je k dispozici pro všechny
 • uvědomit si naši „zakořeněnost“ ve vztahu k předkům a „volnost“ ve vztahu k našim rozhodnutím a budoucnosti
 • nahlédnout neotřelým způsobem na pradávné živly, jakými jsou voda, země, vzduch a oheň
 • uvědomit si, že nejde o žádnou esoterii/esoteriku, že příroda (a my a les jako její součást) je tu přirozeně, po tisíciletí, v různé míře symbiózy, synergie a vzájemné služby a „sloužení si“ a že i to, co v lese při procházce považujeme za „normální“, může být (uvědoměno) jako malý či velký zázrak

Libor Friedel
lektor, kouč, instruktor Lesní mysl

Třetí šálek Lesní mysli – seznam starostí

Není člověka, který by občas neměl starosti. A někdy je jich příliš a může převládnout pocit, že člověk neví, co dřív, kudy kam, v hlavě má zmatek… Mezi cvičeními Lesní…

Voňavá příloha k druhému šálku Lesní mysli

Po mnoha a mnoha letech jsem vytvořila tento malý poetický obraz inspirovaný setkáváním s jílovcem maďalem (kaštanem). Pomohlo mi cvičení z druhého šálku Lesní mysli. Dalo mi to práci, ale…

Druhý šálek Lesní mysli

Je příjemné na chvíli “vypnout”…dá se mnoha způsoby, i tím následujícím. Použitím našich smyslů na chvíli dokážeme přerušit neustálý vnitřní hovor a tok myšlenek a občas je to třeba. Obzvlášť…

První šálek Lesní mysli

První šálek Lesní mysli Lesní mysl (finsky Metsämieli) je finský koncept seberozvoje a sebepéče, který vytvořila před 5 lety Sirpa Arvonen. Je pevně zakotven ve vědeckých výzkumech a poskytuje prohloubení…

Martina Holcová

Když jsem se v létě 2014 ve Finsku poprvé potkala se Sirpou, nositelkou myšlenky Lesní mysli a v rozhovoru s ní se dozvěděla, že jí na podzim vyjde kniha o tom, jak prospěšné je chodit do lesa, přesně si pamatuju, co mi blesklo hlavou …