Finský koncept

Přináší relaxaci, odbourává stres

Sebepéče a seberozvoj

Prevence, psychohygiena

Zvyšuje odolnost, imunitu

Pomáhá hledat a nacházet v životě to pěkné

I 15 minut denně v lese má smysl. – Martina Holcová

Co je Lesní mysl?

Finský koncept seberozvoje a sebepéče zakotvený v nejnovějších vědeckých výzkumech přírody, fyzického a duševního zdraví. Je založený na krátkých (cca 3 minutových) cvičeních nefyzického charakteru vedoucích k tréninku životní rovnováhy, nejlépe v lese, parku, zahradě. Umožňuje trénovat ztišení, zklidnění, dočerpání síly, umění vidět v sobě i okolo to dobré a odvaha klást si otázky, hledat a nacházet na ně odpovědi.

Pro koho je Lesní mysl?

Lesní mysl je vhodná pro každého, kdo je rád v lese, přírodě. Ve Finsku se stala součástí při práci se studenty i učiteli, ve firmách pro zaměstnance i podnikatele, v různých pečovatelských oborech, ale i pro přepracované manažery, unavené rodiče či sportovce, pro seniory i celé rodiny…
Nabízíme otevřené workshopy, průvodcovské kurzy, instruktorský kurz, přednášky, kurzy šité na míru, ochutnávky Lesní mysli v rámci dnů zdraví…

PŘÍNOSY LESA

Co vše můžeme čerpat z lesa a pobytu v něm?

PODLOŽENO FAKTY

Vliv přírody na zdraví a duševní pohodu je podložen vědecky.

Zkušenosti

Zkušenosti přímých účastníků kurzů a workshopů.

Instruktoři

Seznamte se s našimi instruktory, kteří Vás povedou.

Nabídka kurzů

Kurzy lesní mysli chystáme na míru podle individuální potřeby, pro malou skupinu lidí nebo můžete využít krátké plánované kurzy.

10. narozeniny Lesní mysli – Finsko

Začátek: 30. 8. 2024
Konec: 31. 8. 2024
Celodenní kurz
Kurzy pro veřejnost
GPTempDownload 12

Aktuálně

Karty “Lesní mysl”

Krásné karty se 36 cvičeními Lesní mysli. Mohou být dobrým parťákem těm, kteří jsou rádi v lese a zkoušejí něco nového.

Kniha “Lesní mysl”

Praktická kniha o tom jak prohloubit léčivé účinky lesa, obsahuje cvičení a tipy pro zdraví.

Newsletter

Čtyři různá roční období, čtyři newslettery. Pro inspiraci a pohlazení na duši.

Finský koncept

Přináší relaxaci, odbourává stres

Sebepéče a seberozvoj

Prevence, psychohygiena

Zvyšuje odolnost, imunitu

Pomáhá hledat a nacházet v životě to pěkné

Lesní mysl je pro mě zastavením a uvědoměním si sama sebe. Přírodu a její rytmy vnímám jako kotvu v nejisté době, nalézám v ní podporu, zdroj energie, síly a naděje.

Cvičení lesní mysli využívám denně sama na sobě, jako takovou osobní psychohygienu, prevenci a péči o vlastní duši. Nepřestává mě fascinovat, jak velký efekt a okamžitý výsledek tato jednoduchá a nenáročná cvičení přinášejí.

Ukazují, jak se na věci podívat z nové perspektivy, dávají nadhled a pomáhají nalézat v životě hezké věci.

Barbora Hernychová
redaktorka – Pravý domácí časopis, lektorka – Toulcův dvůr, moderátorka – Slušná firma, Instruktorka – Lesní mysl

Lesní mysl dává příležitost a šanci:

 • zastavit se, ztišit se, spočinout v důvěře v to, co nás v lese obklopí či takovou důvěry vytvořit, znovu navázat nebo obnovit
 • znovu si uvědomit přírodu a to, že jsme její neoddělitelnou součástí
 • objevovat stále nové perspektivy, úhly pohledu, jak na les, tak na sebe a na život
 • zbystřit naslouchání hlasu/zvukům lesa (či zbystřit i jiné smysly) a posléze i naslouchání svému vlastnímu hlasu (rozumu, srdce) prostřednictvím ticha a intuice
 • poznat rozmanitost cykly změn, spirálu zanikání a obnovování, v souladu, v pokoji
 • nacházet analogie, podobnosti, přirovnání pro různé životní situace
 • vyrovnávat, zklidňovat, šum a ruch našeho technologicky rušného života
 • navracet děti o dospělé k vědomí toho, že existuje něco, co nás přesahuje, že nemusíme vždy vše pochopit a “po-rozum-ět” tomu havou či se „toho“ dotknout, přesto „to“ (pro mnohé) existuje a je k dispozici pro všechny
 • uvědomit si naši „zakořeněnost“ ve vztahu k předkům a „volnost“ ve vztahu k našim rozhodnutím a budoucnosti
 • nahlédnout neotřelým způsobem na pradávné živly, jakými jsou voda, země, vzduch a oheň
 • uvědomit si, že nejde o žádnou esoterii/esoteriku, že příroda (a my a les jako její součást) je tu přirozeně, po tisíciletí, v různé míře symbiózy, synergie a vzájemné služby a „sloužení si“ a že i to, co v lese při procházce považujeme za „normální“, může být (uvědoměno) jako malý či velký zázrak

Libor Friedel
lektor, kouč, instruktor Lesní mysl

Třetí šálek Lesní mysli – seznam starostí

Není člověka, který by občas neměl starosti. A někdy je jich příliš a může převládnout pocit, že člověk neví, co dřív, kudy kam, v hlavě má zmatek… Mezi cvičeními Lesní…

Voňavá příloha k druhému šálku Lesní mysli

Po mnoha a mnoha letech jsem vytvořila tento malý poetický obraz inspirovaný setkáváním s jílovcem maďalem (kaštanem). Pomohlo mi cvičení z druhého šálku Lesní mysli. Dalo mi to práci, ale…

Druhý šálek Lesní mysli

Je příjemné na chvíli “vypnout”…dá se mnoha způsoby, i tím následujícím. Použitím našich smyslů na chvíli dokážeme přerušit neustálý vnitřní hovor a tok myšlenek a občas je to třeba. Obzvlášť…

První šálek Lesní mysli

První šálek Lesní mysli Lesní mysl (finsky Metsämieli) je finský koncept seberozvoje a sebepéče, který vytvořila před 5 lety Sirpa Arvonen. Je pevně zakotven ve vědeckých výzkumech a poskytuje prohloubení…

Martina Holcová

Když jsem se v létě 2014 ve Finsku poprvé potkala se Sirpou, nositelkou myšlenky Lesní mysli a v rozhovoru s ní se dozvěděla, že jí na podzim vyjde kniha o tom, jak prospěšné je chodit do lesa, přesně si pamatuju, co mi blesklo hlavou …