Fakta

Následující výzkumy jsou součástí knihy s názvem Metsamieli (přeloženo do češtiny jako Lesní mysl) od Sirpy Arvonen.

I. výzkum

Výzkum dává do souvislosti dobu strávenou v přírodě a vliv na zdravotní stav:

10 minut – pokles krevního tlaku, 20 minut – zlepšení nálady, 60 minut– zbystření pozornosti, 2 hodiny – zotavení imunitního systému, 5 hodin měsíčně- nárůst pozitivních emocí. 3denní výlet – posílení imunitního systému organismu, zvýšení množství proteinu, který předchází rakovině, snížení množství stresových hormonů, ustálení hladiny krevního cukru, pokles zvýšeného krevního tlaku, snížení pocitu únavy a deprese. posílení pocitu vitality. I. Lee a kol., Influence of Forest Therapy on Cardiovascular Relaxation in young adults, 2014

II. výzkum

“Člověk se jako biologický druh ještě nestačil adaptovat na městské prostředí, neboť se mu pro toto prostředí nestihnul vyvinout reakční model (Kaplan, 1989). Les prokazatelně pomáhá zotavit se z únavy. Podněty lesa jsou předvídatelné a ne rozporuplné či víceznačné jako blikající světla ve městech, reklamní poutače nebo neustále proměnlivý svět zvuků (Staats a kol. 2003). Známější lesní prostředí s méně podněty umožňuje zotavení smyslů a mozku.” Kaplan, R. The experience of Nature: A Psychological Perspective, 1989. Staats, H. Where to recover from attentional fatigue: an expectancyvalue analysis of environmental preference

„Lidé jsou unavení a vystavení stresu, a proto daleko více než město oceňují přírodní prostředí. Význam lesa pro lidské blaho je ještě větší v krizových životních momentech (Salonen 2005). Z jednoho výzkumu vyplynulo, že i krátký kontakt s přírodou během pracovního dne snižuje stres a příznaky nemocí“. Salonen, K., Mielen luonto, 2008

Jsem člověk, který si potřebuje věci ověřovat sám, co nezažiju, nevyzkoumám sama, jakoby pro mě nebylo. Finové to mají naopak. Milují výzkumy a jsou v nich dobří. Také věří autoritám a výzkum je vlastně taková autorita. Díky výzkumům ale Finové berou mnoho věcí vážně a slyší na ně. Úvahu o tom najdete v jednom z Blogů.