Síla lesa

DAR LESA

Les s námi dokáže dělat divy. Každý s ním máme svoji zkušenost. Je to prostředí, které se stává kontrastem dnešní uspěchané době plné vjemů, hluku, informační přesycenosti. Po chvíli pobývání v lese si odpočinou oči, postupně přijde vnitřní klid, ustoupí stres a napětí, projasní se v hlavě…a přitom nemusíte udělat vůbec nic. Příroda, les dokáží čarovat. Řada dnešních výzkumů ukazuje v číslech to, co tušíme – že příroda má vliv na naše psychické i fyzické zdraví.

LESNÍ MYSL (z finského Metsämieli) IMGP1272

Jednoduchá krátká cvičení Lesní mysli jsou nástroje vedoucí k tréninku ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY.

Jsou to cvičení především nefyzického charakteru umožňujícÍ trénovat například:

SEBEPÉČI, NADHLED, SCHOPNOST HLEDAT V ŽIVOTĚ TO DOBRÉ, ZTIŠENÍ A RELAXaci, BYTÍ V PŘÍTOMNOSTI, UMĚNÍ KLÁST SI OTÁZKY A HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ

Rozvíjí dovednost žití v přítomnosti – pomáhá se ztišit a relaxovat- pomáhá přemýšlet o různých stádiích života, volbách a rozhodnutích, pomáhá rozpoznat vlastní myšlenky, emoce, očekávání a to, čemu věříme – vytváří pocit dostatečnosti, naděje a schopnosti.

Zde představení Lesní mysli podle Sirpy Arvonen (zakladatelka Lesní mysli):

“Bylo zjištěno, že trávení času v přírodě podporuje zdraví. Lesní mysl je inovační systém cvičení mentálních dovedností navržený tak, aby využíval a prohluboval přírodní léčivé účinky lesů. Tato metoda využívá nejnovější, nejvíce široce přijímané trendy v psychologii, terapii a koučování, včetně všímavosti a life koučingu, v přirozeném prostředí nebo s přirozenou fantazií. Lesní mysl je program cvičení mentálních dovedností, jehož cílem je využít a prohloubit přirozené léčivé účinky lesů. Lesní mysl je ideální pro podporu sebevědomí, relaxace, uvolnění stresu, osvěžení a osvěžení. Metoda používá psychologii, mindfulnes, v přirozeném prostředí nebo s představivostí.

Cvičení Lesní mysli lze také použít jako program péče o sebe k rozvoji vnitřních mentálních dovedností, které podporují wellness. Vyberte si cvičení, které vám nejlépe vyhovují, a cvičte je venku nebo uvnitř, samostatně nebo ve skupině.

Momentálně je  ve Finsku více než 250 kvalifikovaných instruktorů, ti jsou také v Belgii, Holandsku a ČR.

A Lesní mysl přináší mnoho jiného. Zkušenost se slovy nedá nahradit, pouze přiblížit. Díky Lesní mysli si můžete kousek síly lesa přinést i domů.

LESNÍ LÁZEŇ (také japonské shinrin yoku)IMGP1267

Jednoduchá  cvičení Lesní lázně jsou nástroje vedoucí k tréninku RELAXACE těla i mysli.

Jsou to cvičení nefyzického charakteru umožňujícÍ trénovat například: UVOLNĚNÍ, BYTÍ V PŘÍTOMNOSTI, ZTIŠENÍ SE, SOUSTŘEDĚNÍ, RELAXACI, ZKLIDNĚNÍ.

Lesní lázeň – (japonsky shinrin yoku) pochází z Japonska a  může ji dělat kdokoliv. “Je to jednoduše více všímavý způsob, jak být v přírodě. Na to není třeba certifikát. Role průvodce při lesní lázni je být přítelem a napomoci lidem najít jejich vlastní propojení s přírodou,” říká prof.dr. Uehara. “Japonské ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybářství přišlo s myšlenkou shinrin yoku v osmdesátých letech. Shinrin yoku – lesní lázeň – znamená užívání si atmosféry lesa pro relaxaci. Ministerstvo v tom spatřilo úžasnou příležitost, jak vyvážit velké pracovní vytížení a stres, který se stále zvyšoval.”

Shinrin yoku – lesní lázeň –  umožňuje “okoupat se” v lesním prostředí používáním všech našich smyslů při zastavení i v pomalé vědomé chůzi. Uvědomění toho, co je slyšet, cítit pod nohama, jaké různé vůně jsou okolo, na co zajímavého padne náš zrak… Výsledkem je většinou uvolnění, dobití baterek, odpočinek, nejen těla, ale i mysli.

 

LESNÍ TERAPIE má dva kořeny, jeden pocházející z Japonska, druhý z USA.

JAPONSKO: Podle japonského profesora Iwao Uehara: “Lesní terapie je vždy vedená certifikovaným profesionálem a zahrnuje znalosti z psychologie, stejně jako umění pracovat s lidmi s různými typy mentálních problémů. Nejefektivnější je, pokud se vede jeden na jednoho nebo ve velice malých skupinkách lidí s podobnými potížemi…”

USA: Cílem Lesní Terapie je zlepšení celkové pohody pomocí propojení člověka s přírodou. Stojí na propracovaném systému několika jednoduchých aktivit, postupně se zapojují všechny smysly, používá se koncentrace, posiluje pozornost a probouzí kreativita… Zde není potřeba terapeuta, pouze průvodce, protože terapeutem je sám les.

 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI LESNÍ MYSLÍ A LESNÍ LÁZNÍ a co pro sebe ZVOLIT? 

Lesní mysl v sobě obsahuje zároveň cvičení Lesní lázně, ale je to jen jednou z její součásti. Pokud tedy chcete pouze ztišit, relaxovat, dočerpat energii, bez potřeby cvičení, která vedou např. k nadhledu, k hledání dobrých otázek a odpovědí, Lesní lázeň je dobrou volbou. Pokud hledáte ztišení, relaxaci a k tomu také nové vhledy, cvičení vedoucí k umění vidět to dobré, k uvědomění si svých zdrojů, silných stránek, tedy jste ochotní ptát se a hledat odpovědi, je Lesní mysl dobrou investicí.

V obou případech vám jednoduchá cvičení, která si vyzkoušíte, zůstanou jako nástroj, který můžete používat kdykoliv později, i bez průvodce.

LESNÍ LÁZEŇ PRO TĚLO I MYSL, kterou vypisuji na webových stránkách, v sobě kombinuje jak Lesní mysl, tak Lesní lázeň. Název jsem zvolila proto, že slovo lázně vyvolají dobrý pocit pohody, který si každý rád dopřeje:-)

V případě, že si nejste jistí, kterou z variant zvolit, ráda poradím – martina@lesnimysl.cz, 608854173.

A víte, co s námi také dokáže dělat divy? Naše mysl. Myšlenka, za myšlenkou, představa za představou, některé docela stresující: musím to a to, zavolat tam a tam, nezapomenout na ji a ho a… 60 000 myšlenek denně, které v naší mysli vziknou a zase zmizí, není málo. Mnoho z nich naprosto neužitečných. Řekla bych, že to může být s naší myslí podobně jako s ohněm. Dobrý sluha, špatný pán. Lesní mysl díky jednoduchým cvičením vede také směrem k tomu, abychom se svou myslí dokázali pracovat ke své radosti.