Jana Stará

Už jako malá holka jsem se snažila obklopovat přírodou, zvířaty, stromy a květinami a zůstalo mi to do
teď. Do lesa chodím „dobíjet baterky“ a nacházet vnitřní klid. Les sytí moji duši skrze všechny smysly a
troufám si říct, že právě les po přestěhování z města na vesnici hodně přispěl k mé vnitřní proměně –
návratu k sobě samé.
Jsem maminkou dvou úžasných bytostí, se kterými často vyrážíme do přírody a zažíváme všelijaká
dobrodružství. Velmi ráda sleduji, jak jsou děti fascinovány takovými „maličkostmi“, jako ztrouchnivělý
pařez, kořeny vyvráceného stromu apod. Kéž bychom my dospěláci uměli tak jako děti žít teď a tady,
pozorovat a užívat si každý detail. To, co bylo kdysi přirozené, se dnes musíme znovu učit.
Zaměstnání jsem si také hledala vždy blízko k přírodě např. jako pedagog ve středisku ekologické
výchovy, kde jsem vedla ekologické výukové programy pro školy, přírodovědné kroužky pro děti, letní
tábory a organizovala akce pro veřejnost atd. Nyní působím v lesní mateřské školce jako průvodkyně.
V roce 2023 mi do života vstoupila Lesní mysl, a tak jsem se stala certifikovanou instruktorkou Lesní
mysli a moc ráda vás provedu na některém z mých programů (nejen) v krásném Svatojiřském lese.
Les mě zkrátka baví a bytí v něm je blahodárné, léčivé a inspirující. Člověk tam nachází sám sebe, jaký
opravdu je. Lesem se vrací zpátky k sobě.
Web: www.lesem.cz
E-mail: info@lesem.cz

Dovednosti

Zveřejněno

15. 3. 2024