Jan Horák

Jsem herec na volné noze, pedagog, lektor, pracovník v pastoraci, někdy sociální pracovník, trochu správce historického objektu, příležitostně zemědělec. Život mi přináší různé výzvy a Lesní mysl mi pomáhá se v nich orientovat. V Roudnici nad Labem jsme z části zahrady u bývalého kláštera augustiniánů kanovníků vytvořili malé Ekocentrum Zvonice s komunitní zahradou, chovem včel a ovcí. Je to prostor, kde se lidé setkávají s přírodou, kulturou a historií. Místo, kde se propojuje kreativita přírody a kreativita člověka s respektem k tomu, co nás přesahuje. Zvu vás do tohoto prostoru, abychom se společně ztišili, uvolnili, abychom se ptali a hledali v sobě a kolem sebe, abychom žasli a nechali se překvapovat.

Kontakt: klasterroudnice@gmail.com

Dovednosti

Zveřejněno

12. 3. 2024