Les je do jisté míry magie a „tajemství“, které člověk vždy může pouze poodhalit, poodkrýt,
snažit se vnímat a více pochopit. Stejně to platí i pro člověka a jeho mysl. Když se propojí les
a mysl a vznikne Lesní mysl, je to synergická magie, cesta, prostor, vědomé bytí, ucho i
náruč, inspirace i vedení. To je možné dále propojit s duší a duchem a máme na světě
potřebnou rovnováhu. Les je přítel, průvodce a instruktor Lesní mysli je přítel lesa. Stejně
tak i já.

Dlouhá léta jsem pracoval s manažery v organizacích jako konzultant. Jsem lektor, kouč
silných stránek a facilitátor kruhové komunikace, v přírodní rovině instruktor Lesní mysli a
Nordic Walking. Baví a zajímá mě lidské štěstí, životní pohoda, prospívání a pozitivní
psychologie, oblasti, na nichž Lesní mysl také stojí. Po rituálu zvaném Vision Quest, během
čtyř dnů a nocí samoty v lese s celtou a vodou, mi les, Vltava a příroda vůkol v srpnu 2014
našeptaly, že mou cestou je „dá(va)t pravdu svého SRDCE“. SRDCE je pro mě to, co dokáže
také les – uvědomit si sebe (Sebe-vědomí), dát, objevit, navrátit a připomenout Radost a
naše lidské Dary, které máme nebo nám je poskytuje příroda, stejně jako se dotknout
Celistvosti sebe a celosti v sepjetí s přírodou. A nakonec nám les poskytne možnost dobít
energii a získat Elán pro náš život a životní cestu. Toto SRDCE se zrodilo v lese. Cestu do lesa
a kroky s Lesní myslí považuji za kroky zdraví.
Příroda na Klimkovicku, v Poodří, v okolí Ostravy či v Beskydech a lesy, které jsou svědky
plynoucího času, vás spolu se mnou zvou k těmto krokům zdraví a ponoření se do sebe a
lesa. K čemu? Třeba získat a obnovit SRDCE, vhled, sebepoznání, zastavení a klid, úlevu a
řadu dalšího „magického“, přitom dostupného, s jinou perspektivou. Jsem v tom s vámi a
nabízím své rozmanité zkušenosti, koučovací/průvodcovské schopnosti, propojování (s
kruhy, severskou chůzí, zkoumáním a rozvojem silných stránek…) a člověčinu. Pro ty, kteří
slyší lesní volání a chtějí zkoumat, poznat, dotvořit, uvolnit, zastavit se, vnímat či odpočinout.
Prostě zažít les jinak. Vaše uši, uši lesa a mé uši jistě dokáží zachytit mnohý hlas a zprávu.
Stejně tak i další smysly, aby to pro vás bylo smysluplné i smyslů plné. Vyzkoušejte. Zkuste
naslouchat, uvidět, ochutnat, ohmatat a přičichnout k lesu a lesní mysli. Muži, ženy,
manželské páry, rodiny, podnikatelé, manažeři, zaměstnanci, napříč generacemi. Jste
z celého lesa a mého srdce zváni na otevřené i individuálně navržené akce pro vás, podle
vašich potřeb a situace.

Kontakt: libfri@gmail.com, 603 851 176
Web (v přípravě): https://www.krokyzdravi.cz a https://www.liborfriedel.cz
Facebook: https://www.facebook.com/krokyzdravi a
https://www.facebook.com/liborkoucuje

Zbyslavice (Klimkovice), Ostravsko, Opavsko a okolí

Dovednosti

Zveřejněno

4. 2. 2022