Zbyslavice (Klimkovice), Ostravsko, Opavsko a okolí

Les je do jisté míry magie a „tajemství“, které člověk vždy může pouze poodhalit, poodkrýt, snažit se vnímat a pochopit. Stejně to platí i pro člověka a jeho mysl. Když se propojí les a mysl a vznikne Lesní mysl, je to synergická magie, cesta, prostor, vědomé bytí, ucho i náruč, inspirace i vedení. Les je přítel, průvodce a instruktor Lesní mysli je přítel lesa. Stejně i já.

Dlouhá léta pracuji s manažery v organizacích. Jsem lektor, konzultant a kouč silných stránek, v přírodní rovině instruktor Lesní mysli a Nordic Walking. Po rituálu zvaném Vision Quest, během čtyř dnů a nocí samoty v lese s celtou a vodou, mi les, Vltava a příroda vůkol v srpnu 2014 našeptaly, že mou cestou je „dá(va)t pravdu svého SRDCE“. SRDCE je pro mě to, co dokáže také les – uvědomit si sebe, a tedy pomoci se Sebe-vědomím, dát, objevit, navrátit a připomenout Radost a naše lidské Dary, které máme nebo nám je poskytuje příroda, stejně jako uvědomění si Celistvosti sebe a celistvé sepjetí s matkou přírodou. A nakonec nám les poskytne možnost dobít energii a získat Elán pro náš život a životní cestu. Toto SRDCE se zrodilo v lese:

  • Sebe-vědomí
  • Radost
  • Dary
  • Celistvost
  • Elán či Energie

Příroda na Klimkovicku, v Poodří, v okolí Ostravy či Beskydech a lesy, které jsou svědky plynoucího času vás spolu se mnou zvou ke zdravým krokům a ponoření se do sebe a lesa. K čemu? Třeba získat a obnovit SRDCE, vhled, sebepoznání, relax, úlevu a řadu dalšího „magického“, přitom dostupného, s jinou perspektivou. Jsem v tom s vámi a nabízím své rozmanité zkušenosti, koučovací/průvodcovské schopnosti, propojování (dokonce i pohyb po severskou s hůlkami, tedy Nordic Walking) a člověčinu. Pro ty co chtějí, slyší lesní volání a ledasco si za dva zavirované roky uvědomili, chtějí poznat, dotvořit, uvolnit. Prostě zažít les jinak. Vaše uši, uši lesa a mé uši jistě dokáží zachytit lecjaký hlas a zprávu. Stejně tak i další smysly, aby to pro vás bylo smysluplné i smyslů plné. Vyzkoušejte. Zkuste naslouchat, uvidět, ochutnat, ohmatat a přičichnout k lesu a lesní mysli. Muži, ženy, manželské páry, rodiny, podnikatelé, manažeři, zaměstnanci, napříč generacemi. Jste z celého lesa a srdce zváni.

Kontakt: libfri@gmail.com, 603 851 176

Web (v přípravě): https://www.krokyzdravi.cz nebo osobní https://www.liborfriedel.cz

Facebook (v přípravě): https://www.facebook.com/krokyzdravi nebo https://www.facebook.com/liborkoucuje

Dovednosti

Zveřejněno

4. 2. 2022