TOMÁŠ OREHEK
Vzpomínám si na svoje první chvíle v přírodě, kdy jsem s dědou objevoval tajemství
zelených hlubin. Tehdy mi les učaroval a snažím se v něm trávit každou volnou
chvíli. K Lesní mysli mě přivedly úvahy o tom, čemu bych chtěl ve svém životě
věnovat více energie a co bych chtěl dále rozvíjet.
Lesní mysl je pro mě hlavně nástrojem psychohygieny a způsobem, jak si udržet a
rozvíjet vnitřní klid a rovnováhu. Koncept je unikátní ve své volnosti, různorodosti a
hloubce. Spojení cvičení vycházejících z mindfulness, koučování a pozitivní
psychologie nám umožňuje zpomalení v této hektické době a zaměření se na kouzlo
a hodnotu přítomného okamžiku.
Moje praxe v sociálních službách mě naučila vnímavosti vůči individualitě člověka.Je
to jeden ze způsobů, jakým se snažím v rámci workshopů s účastníky pracovat.
Naslouchat a být průvodcem v hlubokých a očišťujících procesech přírody i lidské
psychiky…
Svoje workshopy nabízím především pracovníkům v pomáhajících profesích,
osobám pečujícím, dobrovolníkům. Zaměřuji se na oblast sociálních služeb, osoby
zdravotně či jinak znevýhodněné. Zajímavá je pro mě však i oblast komerční, práce s
psychohygienou zaměstnanců korporací a práce s kýmkoliv, kdo je otevřený a
ochotný přemýšlet jinak, v souvislostech, v hloubkách.

Zhluboka se nadechnout a ponořit se do příběhu harmonie, kde vše dává smysl.
…hra vůní, obrazů, zvuků, kde je každý účastník nezbytnou součástí přítomné
chvíle…

www.harmonielesa.cz
e-mail: tomas@harmonielesa.cz
telefon: 737 348 181

Dovednosti

Zveřejněno

19. 1. 2022