Instruktorský kurz Lesní mysli

Instruktorský kurz Lesní mysli

20. 6. 2020

Instruktorský kurz Lesní mysli (IK LM) a jeho proměna
Současná situace zasáhla i do příprav IK LM, Sirpa Arvonen, která stojí u vzniku Lesní mysli, na podzim bohužel nepřijede (důvodem je očekávaná druhá vlna Covid19 ve Finsku). Pracujeme se Sirpou na tom, aby kurz proběhl – Sirpa v létě bude předtáčet videa, aby vše mohlo proběhnout skoro jako by tu byla.
Nastává tedy i změna datumů a tak se k nám přidají třeba ti, kterým se původní termíny nehodily.

Instruktorský kurz má 3 části (vždy jsou to celé dny a vždy na okraji Brna – sever)

1. část 20. června sobota 2020
(tuto část je možné absolvovat ještě 5. září v sobotu, pokud se vám červen nehodí)

2. část 25. září pátek 2020

(26. – 27. září pak pro zájemce budou Mezinárodní dny lesní terapie přenášené z Finska a doplněné o workshopy u nás (IFTD 2020), opět Brno – sever)

3. část 24. října sobota 2020

Mezi jednotlivými dny, a také před nimi i po skončení třetího dne účastníci dostávají zadání k vypracování.

Co je Lesní mysl

Lesní mysl je finský koncept seberozvoje a sebepéče zaměřující se na trénink dovedností vedoucích k životní rovnováze. Obsahuje mnoho krátkých jednoduchých cvičení, fyzicky nenáročných, které se odehrávají v lese.

Koncept vychází z mnoha moderních výzkumů věnujících se vztahu přírody na naše zdraví a duševní pohodu. Dopad léčivého efektu lesa se cvičeními ještě prohlubuje a násobí. Tato metoda používá nejnovější trendy z psychologie, terapie a coachingu zahrnující také všímavost, vše v lese nebo za použití fantazie, představivosti.

Cvičení Lesní mysli zvládne každý, kdo je rád v přírodě a má chuť v dnešní uspěchané době udělat něco pro své duševní i fyzické zdraví.

Celý kurz je zaměřený na schopnosti a dovednosti předávat koncept Lesní mysl dále.

Za konceptem Lesní mysli stojí Finka Sirpa Arvonen, autorka 5 různých knih na téma Lesní mysl. Koncept vznikl spolu s první knihou v roce 2014.

Pro koho je určen Instruktorský kurz:

 • Kurz je pro zájemce z oblasti zdravotnictví, sociálního sektoru nebo z dalších oblastí věnující vzdělávacím, rekreačním, sportovním a dalším programům se přírodě.
 • Absolvováním Instruktorského kurzu Lesní mysli obdržíte certifikát a možnost stát se instruktorem Lesní mysli.

Požadavky na účastníka Instruktorského kurzu:

 • zkušenost s vedením skupin, kladný vztah k přírodě a zkušenosti z oblasti seberozvoje, schopnost ujít v klidném tempu 2 km v terénu v různém počasí.

Více na téma najdete na webových stránkách:

lesnimysl.cz

http://www.metsamieli.fi/Forestmind-fi/

 

Co může přinést Lesní mysl:

 • Prevenci syndromu vyhoření
 • Prohloubení léčivých účinků lesa
 • Rozvoj dovednosti žít v přítomnosti
 • Pomoc relaxovat a ztišit se, uvolnit se
 • Poskytnutí prostor pro vyčištění hlavy
 • Užívání krásy přírody, úctu a úžas k ní
 • Pomáhá v přemýšlení o různých životních etapách a různých volbách a rozhodnutích
 • Prohloubení sebepoznání
 • Snížení stresu
 • Pomáhá se zbavit fyzické námahy a pomáhá k zotavení
 • Umožňuje trávit volný čas aktivně, sám, s přáteli nebo rodinou

Kde se Lesní mysl uplatnila ve Finsku:

 • Vzdělávání (školky, základní školy)
 • Střední školy (utváření skupiny)
 • Ošetřovatelství (studenti)
 • Zaměstnanci (a jejich spokojenost, v různých firmách a organizacích)
 • Průvodci v přírodě
 • Organizace pro seniory
 • Organizace pro nemocné rakovinou a jejich pečovatele
 • Psychiatři a psychologové
 • Oběti násilí

Vyučovací jazyk: čeština /angličtina (materiály, videa, úkoly).

Odpovědní organizátoři a školitelé:

Sirpa Arvonen M.Sc., tvůrkyně metody Metsämieli/Forest mind (od roku 2014)

Mgr Martina Holcová, Lesní mysl Česká republika (2015)

 

Termíny instruktorského kurzu:

Vstupenkou, nezbytnou pro účast na Instruktorském kurzu, je absolvování některého z workshopů, termíny najdete brzy na lesnimysl.cz

 1. část IK: 20.6. 2020 (vede Martina Holcová)
 2. část IK: 25.9 večer – 27. 9. 2020

(vede Sirpa Arvonen a M.Holcová)

Místo: v jednání

Cena:

6499 Kc/ 269 Euro

Early bird (přihlášení do 30. ledna 2020)  5500 Kč / 210 Euro

Cena zahrnuje školení, tištěné materiály, zpětnou vazbu po ukončení kurzu k zadanému úkolu, certifikát.

Kurz se uskuteční v případě, že bude přihlášeno (i s platbou) nejméně 8 lidí. Přihláška je závazná. Přihláška nabývá platnosti po zaplacení.

Storno podmínky: V případě, že budete muset zrušit svoji účast, do 30. května, obdržíte celou částku (mínus 500 Kč za náklady na zpracování). V případě, že zrušíte svoji účast po 30. května, obdržíte polovinu z celé částky. Pokud se neomluvíte nebo se omluvíte až den před kurzem či v den kurzu, celá částka Vám propadá (poplatek za organizaci, nemožnost zavolat náhradníkům atd.). Při vzniku nepředpokládaných okolností, např. ze zdravotních důvodů, je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit. Budeme ji společně řešit. Věříme, že si každý účastník přečetl tyto řádky, je s nimi srozuměn a je jasný postup „kdyby“ náhodou.

 

Přihláška:

Do přihlášky prosím (do sekce Poznámky), napište následující:

 1. Jaké máte vzdělání, dosavadní zkušenosti?
 2. Jak jste na tom s angličtinou?
 3. Co Vás na Instruktorský kurz přivádí, jaká je vaše motivace?
 4. Jak jste se o Instruktorském kurzu dozvěděli?
 5. Co od kurzu očekáváte?
 6. Jak chcete nabyté dovednosti po kurzu využít?

Děkuji, těším se na vás, v případě jakéhokoliv dotazu pište na martina@lesnimysl.cz nebo volejte 608854173.

Martina

 

 

IMG_5118

IMGP5989

Přihláška na kurz

Přihláška na kurz