Víkend nejen pro fyzioterapeuty a nejen s Lesní myslí

Víkend nejen pro fyzioterapeuty a nejen s Lesní myslí

27. 3. 2017

Pro dobrou zkušenost s Lesní myslí v rámci sebezkušenostního víkendu nejen pro fyzioterapeuty v Libchavách bude obdoba i v Brně.

Pozvánka na  psychoterapeutické minimum pro zdravotníky, spolupracující profese i pro laiky

12.5 – 14.5. 2017

Dvoudenní interaktivní, sebe-zkušenostní seminář ( max.24 účastníků)

– seznamující  s praktickým využitím různých terapeutických metod

Zaměřeno na zlepšení komunikačních dovedností a seberozvoje

– v průběhu semináře budete mít možnost zažít koncept „Lesní mysli“

Během semináře se dotknete těchto témat:

  • Základy komunikace a empatie
  • Asertivní komunikace a důvěra
  • Obtížné situace v klinické praxi- jak je zvládat lépe?
  • Jak přežít v hierarchickém systému?
  • Nemoc- nepřítel nebo pomocník? O smíření a přijetí nemoci a postižení.
  • O bolesti duševní a tělesné
  • Psychohygiena – jak si sám pomoci
  • Krizová intervence

Odborný lektor:  MUDr. Petr Mílek – psychiatr a psychoterapeut, vedoucí denního stacionáře psychiatrické kliniky FN Hradec Králové, vede semináře pro rozvoj osobnosti a s konstelacemi pracuje od r. 2008.

Místo konání:  Lipka – pracoviště Jezírko, č.p. 97 pošta 644 00 Brno-Soběšice

Ubytování: http://www.lipka.cz/jezirko – viz přihláška

Cena semináře:  2340,- Kč – viz přihláška
Přihlášení na e-mail: eva.casa@seznam.cz

Info: Mgr. Eva Šafářová eva.casa@seznam.cz mob.: 604848457

Byla podána žádost o souhlasné stanovisko na UNIFY ČR (3 kredity).