Proměna Instruktorského kurzu Lesní mysli

Proměna Instruktorského kurzu Lesní mysli

26. 5. 2020

Instruktorský kurz Lesní mysli (IK LM) a jeho proměna
Současná situace zasáhla i do příprav IK LM, Sirpa Arvonen, která stojí u vzniku Lesní mysli, na podzim bohužel nepřijede (důvodem je očekávaná druhá vlna Covid19 ve Finsku). Pracujeme se Sirpou na tom, aby kurz proběhl – Sirpa v létě bude předtáčet videa, aby vše mohlo proběhnout skoro jako by tu byla.
Nastává tedy i změna datumů a tak se k nám přidají třeba ti, kterým se původní termíny nehodily.

Instruktorský kurz má 3 části (vždy jsou to celé dny a vždy na okraji Brna – sever)

1. část 20. června sobota 2020
(tuto část je možné absolvovat ještě 5. září v sobotu, pokud se vám červen nehodí)

2. část 25. září pátek 2020

(26. – 27. září pak pro zájemce budou Mezinárodní dny lesní terapie přenášené z Finska a doplněné o workshopy u nás (IFTD 2020), opět Brno – sever)

3. část 24. října sobota 2020

Mezi jednotlivými dny, a také před nimi i po skončení třetího dne účastníci dostávají zadání k vypracování.

 Pokud byste měli zájem nebo se chtěli na něco zeptat, pište, volejte…

Martina

 

IMG_20200507_115032 IMG_20200509_142506