Miroslav Smolej

Jako malý kluk jsem vyrostl na vesnici. Hned za domem jsme měli lesnatý kopec. Často jsem tam trávil svůj dětský čas. Houpal jsem se na převislých větvích, stloukal jsem v korunách stromů různé dřevěné příbytky, prozkoumával jsem husté křoviny a tajuplná zákoutí „divočiny“. Pomocí přírody jsem také zkoumal své hranice strachu a odvahy, poznával jsem své limity, zažíval v ní dobrodružství, lásku, radost, smutek i smích. Už dříve jsem cítil, že mi je v lese nejlépe. Že jsem tam doma.
V určité životní fázi jsem se od přírody odklonil. Ztratil jsem se v životě dospělých, ztratil jsem se v sobě. Když mě zastavila nemoc a hledal jsem cestu zpět k mému pevnému zdraví, cítil jsem potřebu opět trávit v přírodě více a více času. Vnímal jsem, jak mi příroda dělá dobře, jak se v lese dokážu ztišit, jak dokážu odpočívat, poznávat svůj vnitřní svět, svou sílu, svůj směr.
Začal jsem studovat Shinrin-Yoku a pravidelně na sobě praktikoval Lesní lázeň.   Když jsem se uzdravil kompletní změnou přístupu ke svému životu, rozhodl jsem se doprovázet lidi Lesní myslí. Tento koncept totiž stojí s Shinrin-Yoku na společných základech – propojuje nás prostřednictvím smyslů s ozdravnými účinky lesa. Lesní mysl však nabízí jít dál. Cesta Lesní myslí je cestou k sobě.
Workshopy Lesní mysli poskytuji skupinové i individuální. Skupinové workshopy sestavuji dle zakázky skupiny či z cvičení, která podporují daný cyklus roku (např. v zimně vybírám cvičení, která podporují ztišení, retrospektivu, naladění na nový rok, spojení se svými záměry, plánování. Na jaře pomocí cvičení v sobě probouzíme svou životní energii, tvořivost, hravost). Individuální workshopy plánuji na míru dle potřeb konkrétního člověka, s nímž se před workshopem spojím přes online hovor. Lesní mysl propojuji s prvky koučinku a příležitostně se SOMA dechem.
Dovednosti

Zveřejněno

2. 2. 2023