Příroda je pro mě bezpečným prostorem, ve kterém cítím svobodu, nořím se do sebe a objevuji svoji nejčistší podstatu. V přírodě nacházím ztišení a zpřítomnění, ale především velkou fascinaci.
Lesní mysl, byť se na první pohled může jevit jednoduše, v sobě nese obrovskou hloubku a já mohu s pokorou, respektem a úžasem říci, že jejího „dna“ jsem se stále ještě nedotkla. Pořád objevuji nová, skrytá zákoutí, která mě na mé cestě posouvají dál. Lesní mysl mi dává příležitost učit se o člověku a o přírodě, a to jak samostatně, tak ve vzájemných souvislostech. Líbí se mi, že stojí na silných kmenech, jakými jsou pozitivní psychologie, mindfulness a koučování, a je podložena nejnovějšími vědeckými studiemi o blahodárném vlivu přírody na lidské zdraví. Vědomý způsob života a léčivé účinky přírody se v poslední době dostávají stále více do popředí a právě Lesní mysl tyhle oblasti efektivně zastřešuje.

Toužím po tom, abych mohla Lesní mysl přinášet všude tam, kde může pomoci. V minulosti jsem vedla workshopy pro osoby potýkající se se závislostmi či pro pedagogický sbor s cílem
psychohygieny a prevence syndromu vyhoření. Spolupráci jsem navázala s Ambulancí aktivního zdraví Fakultní nemocnice Olomouc v rámci akce PohybRady či s Ekologickým centrem Sluňákov.

Kontakt:
Web: www.johanapytlickova.cz
Instagram: S přírodou k sobě
E-mail: johana.pytlickova@seznam.cz
Telefon: 608 521 603

Dovednosti

Zveřejněno

9. 3. 2023