Lesní mysl ke mně přišla v době hledání cesty, kudy se dál ubírat svým životem, a učarovala mi. Kromě toho, že mi pomohla a stále pomáhá nacházet vnitřní klid a odpovědi na mé otázky, nadchla mě svou přístupností, účinností a vnímáním lesa. Plní se mi tak sen pracovat s lidmi venku, propojit sociální práci s léčivou silou přírody.
Nabízím skupinové workshopy v minimální délce 2 hodin pro širokou veřejnost, zaměřuji se především na pedagogy, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující, rodiče na rodičovské dovolené, seniory a osoby s handicapem. Pohybuji se v Českých Budějovicích a Písku.

jaukerovaivana@gmail.com
fb: Lesní mysl s Ivou,  www.spoludolesa.cz
tel.: 776844816

Vzděláním jsem zdravotník a sociální pracovník, v současné době pracující jako lektor environmentální výchovy. Duší a srdcem máma třech synů, skautka, tvůrkyně vlastní přírodní zahrady, člověk obdivující sílu a potenciál přírody a jejích bytostí včetně člověka.
Mým velkým přáním je zprostředkovávat lidem laskavé vytržení z každodennosti a zvědomování toho, že všichni jsme součástí přírody a návrat k ní má velký hojivý účinek.

Dovednosti

Zveřejněno

1. 2. 2023