Na povrchu a pod povrchem

with Žádné komentáře

Mobilní telefony jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Díky telefonům, sms, rychlým přístupem k informacím zůstáváme na povrchu. Reagujeme, očekáváme, komunikujeme, vyhledáváme, odpovídáme, čteme, nejlépe hned. Může se tak stát, že nemám potřebný vnitřní klid ani čas na to si rozmyslet něco opravdu důležitého. Nebo že alespoň dojíme vklidu oběd, dokončíme započatý hovor…

Přemýšlení, proud myšlenek nasměrovaný na nějaké téma, myšlenku, je náročné a vyžaduje určité soustředění, rozpoložení a především čas. Je umění telefon vypnout a dopřát si být chvíli pod povrchem. Je dobré se tomu umění učit.

    Přihláška na kurz