Lesní lázeň, mysl…jako způsob života?

Lesní lázeň, mysl…jako způsob života?

23. 5. 2023

Mezinárodní dny lesní terapie 2023

Forest Bathing as a Way of living

Iniciativa International Forest Therapy Days (IFTD, Mezinárodní dny lesní terapie) od roku 2018 celosvětově sdružuje jednotlivce z různých vědních oborů i praxe s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o blahodárných účincích lesa a otevřít prostor pro vzájemnou inspiraci, učení se, výměnu zkušeností a reflexi.

Téma letošního ročníku:

Lesní lázeň, mysl jako způsob života – Forest Bathing and Forest Mind as a Way of living

S Lesní myslí se do IFTD 2023 zapojíme happeningem, který proběhne:

v pátek 2.6. od 16 hodin v lesním dolíčku kousek od zastávky MHD (autobus č.57) Lesní školka (Brno – Soběšice). Přihlášeným dojdou podrobnější informace.

Přihlašování: m.holcova@gmail.com

Pro koho: pro ty, kdo jsou rádi v lese

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na pokrytí nákladů na realizaci akce.

Zveme vás, abyste si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je vědomě se ponořit do léčivé atmosféry lesa. Během workshopu si vyzkoušíte jednoduchá cvičení Lesní lázně (Forest Bathing) a Lesní mysli, která budou v souladu s cílem akce zaměřena především na praxi vědomé všímavosti (mindfulness) vůči světu okolo nás i v nás. Po workshopu bude následovat otevřená diskuze k tématu vědomého způsobu života, všímavosti, inspiraci vnímání přírody k následnému vnímání běžného života … (doplnit), kterou si můžeme zpříjemnit zakousnutím něčeho drobného. Pokud budete chtít obohatit společný piknik o nějakou vaši dobrůtku, všichni to rádi uvítáme. 😊

Otázky, ke kterým můžete začít hledat odpovědi a budeme je v červnu hledat také společně, stejně jako to budou dělat v rámci Mezinárodních dnů lesní terapie lidé na 3 různých kontinentech ( Kolorádo, Švýcarsko, Finsko, Kolumbie, Uganda) v rozmezí červen až září 2023:

Jak by se nám žilo, kdybychom praktikovali lesní lázeň a u nás i Lesní mysl jako životní styl?

Co nám lesní lázeň – mysl přináší?

Podle čeho to poznáme?

Jak to můžeme začlenit do denního života?

Co se učíme od přírody a využíváme následně v našich životech?

Dále se můžete připojit on line k zajímavým vhledům z různých koutů světa 6. – 7. června 2023 při on line setkání (zdarma). https://www.foresttherapydays.com/2023-2/ a k závěrečnému setkání on line setkání v září, kde se budou sdílet poznatky, objevy a vhledy, na které se při jednotlivých akcích přijde.

Těšíme se na setkání a vzájemné obohacení,

Martina Holcová a Johanka Pytlíčková

Přihláška na kurz

Přihláška na kurz