Instruktorský kurz Lesní mysli 2024

Instruktorský kurz Lesní mysli 2024

4. 9. 2023

Instruktorský kurz Lesní mysli bude i letos, tedy v roce 2024. Prozatím pouze jedenkrát za rok.

Co je Lesní mysl

Lesní mysl je finský koncept seberozvoje a sebepéče zaměřující se na trénink dovedností vedoucích k životní rovnováze. Obsahuje mnoho krátkých jednoduchých cvičení, fyzicky nenáročných, které se odehrávají v lese.

Koncept vychází z mnoha moderních výzkumů věnujících se vztahu přírody na naše zdraví a duševní pohodu. Dopad léčivého efektu lesa se cvičeními ještě prohlubuje a násobí. Tato metoda používá nejnovější trendy z psychologie, terapie a coachingu zahrnující také všímavost, vše v lese nebo za použití fantazie, představivosti.

Cvičení Lesní mysli zvládne každý, kdo je rád v přírodě a má chuť v dnešní uspěchané době udělat něco pro své duševní i fyzické zdraví.

Celý kurz je zaměřený na schopnosti a dovednosti předávat koncept Lesní mysl dále.

Za konceptem Lesní mysli stojí Finka Sirpa Arvonen, autorka 5 různých knih na téma Lesní mysl. Koncept vznikl spolu s první knihou v roce 2014.

Pro koho je určen Instruktorský kurz:

 • Kurz je pro zájemce z oblasti zdravotnictví, sociálního sektoru nebo z dalších oblastí věnující vzdělávacím, rekreačním, sportovním a dalším programům se přírodě.

Požadavky na účastníka Instruktorského kurzu:

 • zkušenost s vedením skupin, kladný vztah k přírodě a zkušenosti z oblasti seberozvoje, schopnost ujít v klidném tempu 2 km v terénu v různém počasí.

Co může přinést Lesní mysl:

 • Prevenci syndromu vyhoření
 • Prohloubení léčivých účinků lesa
 • Rozvoj dovednosti žít v přítomnosti
 • Pomoc relaxovat a ztišit se, uvolnit se
 • Poskytnutí prostor pro vyčištění hlavy
 • Užívání krásy přírody, úctu a úžas k ní
 • Pomáhá v přemýšlení o různých životních etapách a různých volbách a rozhodnutích
 • Prohloubení sebepoznání
 • Snížení stresu
 • Pomáhá se zbavit fyzické námahy a pomáhá k zotavení
 • Umožňuje trávit volný čas aktivně, sám, s přáteli nebo rodinou

Kde se Lesní mysl uplatňuje ve Finsku:

 • Vzdělávání (školky, základní školy)
 • Střední školy (utváření skupiny)
 • Ošetřovatelství (studenti)
 • Zaměstnanci (a jejich spokojenost, v různých firmách a organizacích)
 • Průvodci v přírodě
 • Organizace pro seniory
 • Organizace pro nemocné rakovinou a jejich pečovatele
 • Psychiatři a psychologové
 • Oběti násilí

Cílem instruktorského kurzu Lesní mysli:  je nachystat se tak, abyste mohli pracovat se všemi úrovněmi cvičení Lesní mysli, co jsou v knize Lesní mysl (Eminent, 2021), tedy:

 • Vyzkoušeli si cvičení v bezpečném prostředí sami na sobě
 • Znali teoretické zázemí
 • Orientovali se ve 3 kořenech Lesní mysli
 • Znali kontext vzniku
 • Co vše obnáší role instruktora
 • Jak nachystat workshop – co je třeba před – v průběhu a po workshopu
 • Jak vést reflexi…
 • Vysvětlit rozdíl mezi Lesní myslí, lesní terapií, lesní lázní…

Časový plán:

1. část – pátek 14. června 2024, Brno – sever (celý den budeme v lese)

2. část – pátek  20. září 2024, Brno – sever (Maják, Dusíkova 5)

3. část – webinář (datum doladíme)  

4. část – víkend 19. – 20. října  2024, Brno – sever (Maják, Dusíkova 5) a přespání na Jezírku – Soběšice u Brna

UKOKČENÍ IK LM: 

Ukončený IK LM máte v okamžiku, jakmile odevzdáte závěrečnou reflexi (nejlépe měsíc po skončení IK LM). Je třeba absolvovat všechny části. 

CENA A PLATBA INSTRUKTORSKÉHO KURZU LESNÍ MYSLI 2024: Cena kurzu je 12 500 Kč (cena zahrnuje školení, materiály, zpětnou vazbu po ukončení kurzu k zadanému úkolu reflexe, certifikát, jednorázový poplatek do mezinárodní sítě Forest mind), nezahrnuje ubytování a stravu. Storno podmínky: pokud dojde ke zrušení účasti později než 10 dní před kurzem, zaplatí účastník 50% ceny. Místo na kurzu je vaše v okamžiku, kdy máte uhrazené peníze.

Jak DÁL PO SKONČENÍ IK LM

VÝVĚSNÍ ŠTÍT LESNÍ MYSL
Lesní mysl je finský koncept seberozvoje a sebepéče a zároveň značka. Ukončený IK LM vám umožňuje dělat workshopy a základní kurzy Lesní mysli pod hlavičkou Forest mind (Lesní mysl) – ta je spojená s jednoduchou smlouvou, která  se podepisuje na konci a příspěvkem 10% z ceny účastníka vašich budoucích workshopů a akcí…(smlouvu můžu těm, kdo chtějí, poslat). Pokud budete chtít Lesní mysl  používat ve státních zařízeních jako součást vaší práce, tedy nevýdělečně, poplatek se vás netýká. Příspěvek 10 % jde na rozvoj Lesní mysli v ČR (administrativa, newsletter, do kterého můžete přispívat, organizace tří společných akcí a jejich propagace, tvorba vizuálu…).

Pokud nebudete chtít zůstat pod vývěsním štítem Lesní mysli, jdete svojí cestou, bez možnosti používání loga a výhod LM. 

SÍŤ INSTRUKTORŮ LESNÍ MYSLI

Také se máte možnost po skončení IK LM stát součástí sítě Instruktorů Lesní mysli ČR i té mezinárodní. Ta česká slouží k vzájemné výměně zkušeností, podpoře, inspiraci, zviditelnění, tak, abychom všichni, kdo s LM pracujeme, tuto práci dělali dobře). Tato možnost je spojená s ročním poplatkem do 2000 Kč (možnost každoměsíčního setkání on line, umístění medailonku na webu lesnimysl.cz, možnost interního vzdělávání jednou za rok). 

Pokud máte jakékoliv dotazy už teď, neváhejte a pište, volejte (608854173).

Těším se na setkání, za všechny, Martina Holcová

Prosím k vyplněnému formuláři o odpověď na tyto otázky:

1, Jaká je vaše současná profese?

2, Jaký máte vztah k přírodě / práci s lidmi?

3, Co vás vede k přihlášení se na Instruktorský kurz?

4, Jak byste chtěli Lesní mysl do budoucna využít?

5, Kde jste se o Lesní mysli dozvěděli?

6, jak jste na tom s angličtinou?

 

Přihláška na kurz

Přihláška na kurz