Instruktorský kurz Lesní mysli 2024 – pro absolventy Průvodcovského kurzu Lesní mysli

Instruktorský kurz Lesní mysli 2024 – pro absolventy Průvodcovského kurzu Lesní mysli

22. 3. 2024

Instruktorský kurz Lesní mysli pro absolventy Průvodcovského kurzu Lesní mysli bude i letos, tedy v roce 2024. Prozatím pouze jedenkrát za rok. Navážeme na témata z Průvodcovského kurzu.

Co je Lesní mysl

Lesní mysl je finský koncept seberozvoje a sebepéče zaměřující se na trénink dovedností vedoucích k životní rovnováze. Obsahuje mnoho krátkých jednoduchých cvičení, fyzicky nenáročných, které se odehrávají v lese.

Koncept vychází z mnoha moderních výzkumů věnujících se vztahu přírody na naše zdraví a duševní pohodu. Dopad léčivého efektu lesa se cvičeními ještě prohlubuje a násobí. Tato metoda používá nejnovější trendy z psychologie, terapie a coachingu zahrnující také všímavost, vše v lese nebo za použití fantazie, představivosti.

Cvičení Lesní mysli zvládne každý, kdo je rád v přírodě a má chuť v dnešní uspěchané době udělat něco pro své duševní i fyzické zdraví.

Celý kurz je zaměřený na schopnosti a dovednosti předávat koncept Lesní mysl dále v celé své kráse, hloubce, šíři.

Za konceptem Lesní mysli stojí Finka Sirpa Arvonen, autorka 5 různých knih na téma Lesní mysl. Koncept vznikl spolu s první knihou v roce 2014.

Pro koho je určen Instruktorský kurz pro průvodce Lesní mysli:

 • Kurz je určen pro ty, kteří mají za sebou jednodenní absolvování a dokončení Průvodcovského kurzu Lesní mysli

Požadavky na účastníka Instruktorského kurzu:

 • zkušenost s vedením skupin, kladný vztah k přírodě a zkušenosti z oblasti seberozvoje, schopnost ujít v klidném tempu 2 km v terénu v různém počasí.

Co může přinést Lesní mysl:

 • Prevenci syndromu vyhoření
 • Prohloubení léčivých účinků lesa
 • Rozvoj dovednosti žít v přítomnosti
 • Pomoc relaxovat a ztišit se, uvolnit se
 • Poskytnutí prostor pro vyčištění hlavy
 • Užívání krásy přírody, úctu a úžas k ní
 • Pomáhá v přemýšlení o různých životních etapách a různých volbách a rozhodnutích
 • Prohloubení sebepoznání
 • Snížení stresu
 • Pomáhá se zbavit fyzické námahy a pomáhá k zotavení
 • Umožňuje trávit volný čas aktivně, sám, s přáteli nebo rodinou

Kde se Lesní mysl uplatňuje ve Finsku, ale nyní v některých oblastech už i u nás:

 • Vzdělávání (školky, základní školy)
 • Střední školy (utváření skupiny)
 • Ošetřovatelství (studenti)
 • Zaměstnanci (a jejich spokojenost, v různých firmách a organizacích)
 • Průvodci v přírodě
 • Organizace pro seniory
 • Organizace pro nemocné rakovinou a jejich pečovatele
 • Psychiatři a psychologové
 • Oběti násilí

Cílem instruktorského kurzu Lesní mysli:  je nachystat se tak, abyste mohli pracovat se všemi úrovněmi cvičení Lesní mysli, co jsou v knize Lesní mysl (Eminent, 2021), tedy:

 • Vyzkoušeli si celou škálu cvičení (od nejjednodušších po ty nejsložitější) v bezpečném prostředí sami na sobě
 • Znali teoretické zázemí
 • Orientovali se ve 3 kořenech Lesní mysli
 • Znali kontext vzniku
 • Co vše obnáší role instruktora
 • Jak nachystat workshop – co je třeba před – v průběhu a po workshopu
 • Jak vést reflexi…
 • Vysvětlit rozdíl mezi Lesní myslí, lesní terapií, lesní lázní…

Časový plán:

1. část – čtvrtek 13. června 2024, Brno – sever (celý den budeme v lese)

2. část – čtvrtek  19. září 2024, Brno – sever (Maják, Dusíkova 5)

3. část – webinář (datum doladíme)  

4. část – víkend 19. – 20. října  2024, Brno – sever (Maják, Dusíkova 5) a přespání na Jezírku – Soběšice u Brna

UKOKČENÍ IK LM: 

Ukončený IK LM máte v okamžiku, jakmile odevzdáte závěrečnou reflexi (nejlépe měsíc po skončení IK LM). Je třeba absolvovat všechny části. 

CENA A PLATBA INSTRUKTORSKÉHO KURZU LESNÍ MYSLI 2024: Cena kurzu je 12 500 Kč (cena zahrnuje školení, materiály, zpětnou vazbu po ukončení kurzu k zadanému úkolu reflexe, certifikát, jednorázový poplatek do mezinárodní sítě Forest mind), nezahrnuje ubytování a stravu. Storno podmínky: pokud dojde ke zrušení účasti později než 10 dní před kurzem, zaplatí účastník 50% ceny. Místo na kurzu je vaše v okamžiku, kdy máte uhrazené peníze.

Jak DÁL PO SKONČENÍ IK LM

VÝVĚSNÍ ŠTÍT LESNÍ MYSL
Lesní mysl je finský koncept seberozvoje a sebepéče a zároveň značka. Ukončený IK LM vám umožňuje dělat workshopy a základní kurzy Lesní mysli pod hlavičkou Forest mind (Lesní mysl) – ta je spojená s jednoduchou smlouvou, která  se podepisuje na konci a příspěvkem 10% z ceny účastníka vašich budoucích workshopů a akcí…(smlouvu můžu těm, kdo chtějí, poslat). Pokud budete chtít Lesní mysl  používat ve státních zařízeních jako součást vaší práce, tedy nevýdělečně, poplatek se vás netýká. Příspěvek 10 % jde na rozvoj Lesní mysli v ČR (administrativa, newsletter, do kterého můžete přispívat, organizace tří společných akcí a jejich propagace, tvorba vizuálu).

Pokud nebudete chtít zůstat pod vývěsním štítem Lesní mysli, jdete svojí cestou.

SÍŤ INSTRUKTORŮ LESNÍ MYSLI

Také se máte možnost po skončení IK LM stát součástí sítě Instruktorů Lesní mysli ČR i té mezinárodní. Ta česká slouží k vzájemné výměně zkušeností, podpoře, inspiraci, zviditelnění, tak, abychom všichni, kdo s LM pracujeme, tuto práci dělali dobře). Tato možnost je spojená s ročním poplatkem do 2000 Kč (možnost každoměsíčního setkání on line, umístění medailonku na webu lesnimysl.cz, možnost interního vzdělávání jednou za rok). 

Pokud máte jakékoliv dotazy už teď, neváhejte a pište, volejte (608854173).

Těším se na setkání, za všechny, Martina Holcová

Prosím k vyplněnému formuláři o odpověď na tyto otázky:

1, Jaká je vaše současná profese?

2, Jaký máte vztah k přírodě / práci s lidmi?

3, Co vás vede k přihlášení se na Instruktorský kurz?

4, Jak byste chtěli Lesní mysl do budoucna využít?

5, Kde jste se o Lesní mysli dozvěděli?

6, jak jste na tom s angličtinou?

Přihláška na kurz

Přihláška na kurz