DAR LESA

Les s námi dokáže dělat divy. Každý s ním máme svoji zkušenost. Je to prostředí, které se stává kontrastem dnešní uspěchané době plné vjemů, hluku, informační přesycenosti. Po chvíli pobývání v lese si odpočinou oči, postupně přijde vnitřní klid, ustoupí stres a napětí, projasní se v hlavě…a přitom nemusíte udělat vůbec nic. Příroda, les dokáží čarovat. Řada dnešních výzkumů ukazuje v číslech to, co tušíme – že příroda má vliv na naše psychické i fyzické zdraví.

Co přináší trénink LESNÍ MYSLI (z finského Metsämieli) IMGP1272

Jednoduchá krátká cvičení Lesní mysli jsou nástroje vedoucí k tréninku ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY.

Jsou to cvičení především nefyzického charakteru umožňujícÍ trénovat například:

SEBEPÉČI, NADHLED, SCHOPNOST HLEDAT V ŽIVOTĚ TO DOBRÉ, ZTIŠENÍ A RELAXaci, BYTÍ V PŘÍTOMNOSTI, UMĚNÍ KLÁST SI OTÁZKY A HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ 

Rozvíjí dovednost žití v přítomnosti – pomáhá se ztišit a relaxovat- pomáhá přemýšlet o různých stádiích života, volbách a rozhodnutích, pomáhá rozpoznat vlastní myšlenky, emoce, očekávání a to, čemu věříme – vytváří pocit dostatečnosti, naděje a schopnosti

A přináší mnoho jiného. Zkušenost se slovy nedá nahradit, pouze přiblížit. Díky Lesní mysli si můžete kousek síly lesa přinést i domů.

Co přináší LESNÍ LÁZEŇ (také japonské shinrin yoku, lesní terapie)IMGP1267

Jednoduchá krátká cvičení Lesní lázně jsou nástroje vedoucí k tréninku RELAXACE těla i mysli. 

Jsou to cvičení nefyzického charakteru umožňujícÍ trénovat například: UVOLNĚNÍ, BYTÍ V PŘÍTOMNOSTI, ZTIŠENÍ SE, SOUSTŘEDĚNÍ, RELAXACI, ZKLIDNĚNÍ.

Shinrin yoku – lesní lázeň –  umožňuje „okoupat se“ v lesním prostředí používáním všech našich smyslů při zastavení i v pomalé vědomé chůzi. Uvědomění toho, co je slyšet, cítit pod nohama, jaké různé vůně jsou okolo, na co zajímavého padne náš zrak… Výsledkem je většinou uvolnění, dobití baterek, odpočinek, nejen těla, ale i mysli.

Proč „terapie“? Pro vědecky podložené výzkumy, které dokazují ozdravné vlivy lesa na naše tělo i mysl. V případě lesní terapie není terapeutem míněn člověk, ale les.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI LESNÍ MYSLÍ A LESNÍ LÁZNÍ a co pro sebe ZVOLIT? 

Lesní mysl v sobě obsahuje zároveň cvičení Lesní lázně, ale je to jen jednou z její součásti. Pokud tedy chcete pouze ztišit, relaxovat, dočerpat energii, bez potřeby cvičení, která vedou např. k nadhledu, k hledání dobrých otázek a odpovědí, Lesní lázeň je dobrou volbou. Pokud hledáte ztišení, relaxaci a k tomu také nové vhledy, cvičení vedoucí k umění vidět to dobré, k uvědomění si svých zdrojů, silných stránek, tedy jste ochotní ptát se a hledat odpovědi, je Lesní mysl dobrou investicí.

V obou případech vám jednoduchá cvičení, která si vyzkoušíte, zůstanou jako nástroj, který můžete používat kdykoliv později, i bez průvodce.

 

V případě, že si nejste jistí, kterou z variant zvolit, ráda poradím – martina@lesnimysl.cz, 608854173.

 

A víte, co s námi také dokáže dělat divy? Naše mysl. Myšlenka, za myšlenkou, představa za představou, některé docela stresující: musím to a to, zavolat tam a tam, nezapomenout na ji a ho a… 60 000 myšlenek denně, které v naší mysli vziknou a zase zmizí, není málo. Mnoho z nich naprosto neužitečných. Řekla bych, že to může být s naší myslí podobně jako s ohněm. Dobrý sluha, špatný pán. Lesní mysl díky jednoduchým cvičením vede také směrem k tomu, abychom se svou myslí dokázali pracovat ke své radosti.