Co přináší trénink Lesní mysli

Jednoduchá krátká cvičení Lesní mysli jsou nástroje vedoucí k tréninku ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY.

Jsou to cvičení nefyzického charakteru umožňujícÍ trénovat například:

SEBEPÉČI, NADHLED, SCHOPNOST HLEDAT V ŽIVOTĚ TO DOBRÉ, ZTIŠENÍ A RELAXaci, BYTÍ V PŘÍTOMNOSTI, UMĚNÍ KLÁST SI OTÁZKY A HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ 

Rozvíjí dovednost žití v přítomnosti – pomáhá se ztišit a relaxovat- pomáhá přemýšlet o různých stádiích života, volbách a rozhodnutích, pomáhá rozpoznat vlastní myšlenky, emoce, očekávání a to, čemu věříme – vytváří pocit dostatečnosti, naděje a schopnosti

A přináší mnoho jiného. Zkušenost se slovy nedá nahradit, pouze přiblížit.

Les s námi dokáže dělat divy. Každý s ním máme svoji zkušenost. Je to prostředí, které se stává kontrastem dnešní uspěchané době plné vjemů, hluku, informační přesycenosti. Po chvíli pobývání v lese si odpočinou oči, postupně přijde vnitřní klid, ustoupí stres a napětí, projasní se v hlavě…a přitom nemusíte udělat vůbec nic. Příroda, les dokáží čarovat. Řada dnešních výzkumů ukazuje v číslech to, co tušíme – že příroda má vliv na naše psychické i fyzické zdraví. Díky Lesní mysli si můžete kousek síly lesa přinést i domů.

 

A víte, co s námi také dokáže dělat divy? Naše mysl. Myšlenka, za myšlenkou, představa za představou, některé docela stresující: musím to a to, zavolat tam a tam, nezapomenout na ji a ho a… 60 000 myšlenek denně, které v naší mysli vziknou a zase zmizí, není málo. Mnoho z nich naprosto neužitečných. Řekla bych, že to může být s naší myslí podobně jako s ohněm. Dobrý sluha, špatný pán. Lesní mysl díky jednoduchým cvičením vede také směrem k tomu, abychom se svou myslí dokázali pracovat ke své radosti.